2014 می

بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۳

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۳۱۱ (خانه خودرو شمال)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجاز ۴۳۱۱ (خانه خودرو شمال) شهر رشت “خانه خودرو شمال” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده [...]

ادامه مطلب

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۱۰۱۱ (رجائی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجاز ۱۰۱۱(رجائی) شهر تهران ” آقای موسی رجائی” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و [...]

ادامه مطلب
dopoxetine online buy cheap zoloft reviews natural alternative