2014 دسامبر

بایگانی برای آذر, ۱۳۹۳

اطلاعیه قطع همکاری با عاملیت مجاز ۱۰۱۵ (سلمانی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجــاز ۱۰۱۵ (سلمانی) شهر تهران ” آقای یحیی سلمانی” از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹ِ/۰۱با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت [...]

ادامه مطلب

اطلاعیه تعلیق همکاری با عاملیت ۴۴۱۱ (جعفری) شهر قزوین

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند همکاری عاملیت مجــاز ۴۴۱۱(جعفری) شهر قزوین ” آقای کامران جعفری” از تاریخ ۹۳/۰۹/۱۰ با شرکت جیلران موتور به صورت تعلیق در آمده است. لذا تا رفع مشکل فوق و یا معرفی عاملیت جدید در آن منطقه ، جهت دریافت خدمات، به سایر عاملیتهای شرکت مراجعه فرمایید. بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان [...]

ادامه مطلب