لیست عاملیتهای استان اصفهان

عاملیت مجاز ۳۰۱۱ وانونی
کد عاملیت: ۳۰۱۱
آدرس : اصفهان – جاده اصفهان – شیراز یک کیلومتر بعد از شماره گذاری جنب مسجدالکعبه کد پستی ۸۱۶۹۱۸۳۳۴۸
تلفن: ۶۵۴۱۳۹۰(۰۳۱۱)

عاملیت مجاز ۳۰۱۲ سلامتیان
کد عاملیت: ۳۰۱۲
آدرس :اصفهان – خیابان امام خمینی- بعد از چهار راه رهنان- نرسیده به تقاطع اول – سمت راست کدپستی ۸۱۳۹۹۴۳۶۳۵
تلفن: ۳۳۳۵۲۱۷ – ۳۳۳۷۴۰۰(۰۳۱۱)