لیست عاملیتهای استان فارس

عاملیت مجاز ۳۱۱۱ تسلیم
کد عاملیت : ۳۱۱۱
آدرس : شیراز – بلوار سلمان فارسی – پل پیرنیا سابق – جنب ساحلی ایران خودرو – مجتمع مرکزی خودرو شیراز – کد پستی ۷۱۴۵۸۱۳۱۳۳
تلفن : ۷۳۲۶۶۸۵(۰۷۱۱) / ۷۳۲۶۶۸۶(۰۷۱۱)