لیست عاملیتهای استان گیلان

عاملیت مجاز ۴۳۱۱ خانه خودرو شمال
کد عاملیت : ۴۳۱۱
آدرس : گیلان – رشت – بلوار ولیعصر – روبروی بیمارستان آریا کدپستی: ۴۱۷۹۹۸۶۸۴۶
تلفن : ۷۷۲۵۳۹۴(۰۱۳۱)