لیست عاملیتهای استان کرمان

عاملیت مجاز ۲۱۱۱ گسترش ایده های تجاری (گات)
کد عاملیت : ۲۱۱۱
آدرس : کرمان – کرمان – بلوار شهید صدوقی – بعد از چهارراه فیروزه – نبش خیابان والفجر جنوبی -  کد پستی : ۷۶۱۸۶۴۴۸۷۴
تلفن : ۲۴۷۶۰۰۲(۰۳۴۱) / ۲۴۵۸۸۹۷(۰۳۴۱)