لیست عاملیتهای استان خراسان رضوی

عاملیت مجاز ۲۰۱۱ کاظمی
کد عاملیت : ۲۰۱۱
آدرس : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه خیام – جنب روزنامه قدس – کد پستی ۹۱۸۵۷۳۱۱۹۸
تلفن : ۷۶۳۵۱۱۱(۰۵۱۱)

عاملیت مجاز ۲۰۱۲ سیاسی
کد عاملیت : ۲۰۱۲
آدرس : مشهد-  بلوار صد متری – حد فاصل پمپ گاز و میدان خیام کدپستی ۹۱۹۹۶۶۸۱۳۹
تلفن : ۷۵۳۸۸۱۰(۰۵۱۱)