لیست عاملیتهای استان مازندران

عاملیت مجاز ۴۱۱۱ صادقی
کد عاملیت : ۴۱۱۱
آدرس : آمل – خیابان امام خمینی(ره) – ابتدای بلوار مدرس – روبروی بیمارستان فوق تخصصی کد پستی ۴۶۱۵۹۸۳۴۳۵
تلفن : ۳۴۸۳۵۳۷ (۰۱۲۱)

عاملیت مجاز ۴۱۱۲ دماوندی
کد عاملیت : ۴۱۱۲
آدرس : ساری – بلوار خزر – روبروی بانک ملی – کد پستی ۴۸۱۷۷۵۳۷۶۳
تلفن : ۳۲۴۱۱۱۲(۰۱۵۱)

عاملیت مجاز ۴۱۱۳ خورشیدی
کد عاملیت : ۴۱۱۳
آدرس : بابل – بلوار طالقانی – نبش جاده ساحلی کد پستی ۴۷۱۸۶۱۹۸۴۸
تلفن : ۴۰۹۵(۰۱۱۱)