لیست عاملیتهای استان سمنان

عاملیت مجاز ۲۷۱۱ عبدالشاه
کد عاملیت : ۲۷۱۱
آدرس : سمنان – شهرک غرب – روبروی پارک سیمرغ کدپستی: ۳۵۱۸۹۹۶۱۸۳
تلفن : ۳۳۰۲۲۰۴(۰۲۳۱)