لیست عاملیتهای استان سیستان و بلوچستان

عاملیت مجاز ۲۵۱۱ آذرخشی-میرحسینی
کد عاملیت : ۲۵۱۱
آدرس : سیستان و بلوچستان- زاهدان- خیابان امام خمینی -  میدان پانزده خرداد – خیابان میرزای شیرازی – روبروی بانک ملی کدپستی ۹۸۱۷۶۷۳۱۳۷
تلفن : ۲۴۴۵۱۵۷(۰۵۴۱)