لیست عاملیتهای استان یزد

عاملیت مجاز ۲۲۱۱ قنادباشی
کد عاملیت : ۲۲۱۱
آدرس : یزد – خیابان مطهری – چهارراه فرهنگیان جنب اداره اوقاف کد پستی ۸۹۱۸۶۱۷۱۸۳
تلفن : ۷۲۵۸۹۳۳(۰۳۵۱)