قطعات

بدون شک آنچه وفاداری مشتری به یک نام تجاری را جاودانه خواهد ساخت، محصولی که به وی عرضه داشته اید نیست، ما بر این باوریم که در فضای رقابتی کسب و کار در دنیای امروز، مشتری چشم انتظار و تحلیل گر احترام و اهمیتی است که پس از خرید برای وی قائل می شوید. ما در واحد قطعات شرکت جیلران موتور خود را متعهد می دانیم که اهمیت و احترام به مشتری را، در تأمین به موقع قطعات اصلی و با کیفیت، با بهای مناسب و در حد نیاز وی خلاصه نمائیم.
واحد قطعات در جهت گیری به سمت اهداف والایی که برگزیده است، خود را متحد قوی واحد سرویس شرکت جیلران موتور می داند، از آن سو ساختار داخلی واحد را به سه بخش سفارشات، فروش و انبار تقسیم نموده است و با استفاده از روش های نوین مهندسی مجدد، شرح وظایف و مسئولیت های هر یک را به ایشان ابلاغ نموده است. در مقابل رویه هایی جهت پایش مداوم عملکرد هر یک از قسمت ها در راستای دستیابی به حداکثر رضایت مشتریان پیش بینی گردیده است. جهت تحلیل مداوم اعداد حاصل از ارزیابی عملکرد، پیشرفته ترین راهکارهای نرم افزاری به خدمت در آمده اند و این سامانه های به روز، ابزارهایی محسوب می گردند که در اختیار مدیر، سرپرستان و کارشناسان زبده تیم قطعات یدکی قرار گرفته اند.
زنجیره تأمین ما از بخش سفارشات آغاز می گردد، جایی که حفظ و استحکام روزافزون روابط متقابل با تأمین کنندگان و شرکای تجاری جیلران موتور را وجهه همت خود قرار داده است، قطعات یدکی که قسمت سفارشات با حداکثر کیفیت ممکن و با حداقل بهای تمام شده و در بهترین زمان ممکن تأمین نموده است، به حلقه بعدی زنجیره یعنی انبار قطعات یدکی تحویل می گردد. انبار خود را موظف می داند قطعات را در بهترین وضعیت دریافت، نگهداری و در وقت مقتضی ارسال نماید. زمان و مکان تحویل قطعه به مشتری را حلقه بعدی زنجیره یعنی قسمت فروش تعیین خواهد کرد و این تصمیم تابعی از همگرایی و اتحادی است که قسمت فروش با عاملین محترم شرکت جیلران موتور برقرار نموده است. بنابراین زنجیره تأمین را حلقه ای بنام شبکه عاملین متصل نگه خواهد داشت، حلقه ای که پس از طی آزمون های دشوار و نشان دادن برازندگی و لیاقت خویش در ارائه خدمات فراتر از انتظار به مشتری عزیز انتخاب گردیده است.