آموزش خودرو

بـه منظـور اطلاع رسانی به مشتریان و خریداران محتـرم محصولات جیلران موتور و همچنین آموزش نحوه استفاده از تجهیزات خـودروها، در این بخش اطلاعیه های فنـی تهیه شده است.

• دفترچه راهنمای خودرو Emgrand7……..دریافت مشاهده

• دفترچه راهنمای سیستم صوتی Emgrand7……..دریافت مشاهده

• دفترچه راهنمای خودرو EmgrandX7……..دریافت / مشاهده

• دفترچه راهنمای فعال سازی سیستم ناوبری خودرو EmgrandX7……..دریافت / مشاهده