آموزش خودرو

به منظور  اطلاع رسانی به مشتریان و خریداران محترم محصولات جیلران و همچنین آموزش نحوه استفاده از تجهیزات خودروها ، در این بخش اطلاعیه های فنی تهیه شده است.

دفترچه راهنمای خودرو   EC7          دریافت         مشاهده

دفترچه راهنمای سیستم صوتی   EC7       دریافت            مشاهده