تماس با دفتر مرکزی

آدرس: تهران – خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه سلمان، شماره ۳۶
کدپستی: ۱۹۳۳۸۳۳۱۵۱
تلفن: ۰۲۱۴۸۰۳۳۰۰۰
فاکس: ۰۲۱۲۲۲۰۳۵۶۰
ایمیل: info@geelran.com

کروکی شرکت جیلران موتور :