قطع همکاری با عاملیت مجاز 4312 (پیشتاز خودرو گیل)
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۳۱۲ (پیشتاز خودرو گیل)

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند عاملیت مجاز ۴۳۱۲ (پیشتاز خودرو گیل) شهر تهران از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ با شرکت جیلران موتور قطع همکاری نموده است. مراتب جهت اطلاع مشتریان عزیز شرکت جیلران موتور می باشد، بدیهی است هر گونه فعالیت ایشان تحت عنوان عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور غیر قانونی بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت جیلران موتور نخواهد شد.

بدون دیدگاه برای “قطع همکاری با عاملیت مجاز ۴۳۱۲ (پیشتاز خودرو گیل)”

دیدگاهی وارد کنیدdopoxetine online buy cheap zoloft reviews natural alternative