۱۶ آذر ۱۳۹۲

تایید شدن لنت ترمز خودروی جیلی در آزمون استاندارد ایران

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

طبق اعلام پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، نمونه لنت سبک ارسال شده به این سازمان، با کد ۹۲VE0826 ، با علامت تجاری Geely ، طبق استاندارد ملی ایران به شماره های ۵۸۶ و ۲۷۹۸ مورد بررسی قرار گرفته و این قطعه در کلیه زمینه های ارزیابی شده، مورد تایید این سازمان می باشد.

این آزمون در زمینه های ویژگی های ابعادی، ویژگی های ظاهری، ضریب اصطکاک، درصد تغییرات مجاز ضریب اصطکاک، سایش، شرایط نمونه بعد از استاندارد، آزمون مقاومت برشی چسبندگی لنت ترمز به کفشک در دمای محیط و دمای بالا، آزمون حرارت دادن لنت ترمز، علامتگذاری و بسته بندی صورت می گیرد.

این آزمون در دپارنمان گروه پژوهشی خودرو و نیرو محرکه در پژوهشگاه استاندارد ملی ایران صورت پذیرفته و نتایج آن به صورت رسمی منتشر شده است