۰۳ مهر ۱۳۹۱

افتتاحیه دفتر مرکزی جیلران موتور

اخبار و رويدادها ۲ دیدگاه

در روز یک شنبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ دفتر مرکزی و نمایشگاه شرکت جیلران موتور با حضور مدیران ارشد گروه بازرگانی گرامی و نمایندگان شرکت جیلی برگزار گردید. طی این مراسم روبان ورودی نمایشگاه مرکزی به وسیله آقایان مهدی گرامی و Joe بریده شد و سپس آقای احمد گرامی سخنانی در خصوص آغاز به فعالیت جیلران موتور و همکاریهای آتی دو مجموعه بازرگانی گرامی و جیلی ارایه داشتند.