۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

سومین عاملیت ۳S جیلران موتور (سبحانی) افتتاح شد

اخبار و رويدادها بدون دیدگاه

سومین عاملیت شرکت جیلران موتور که  دارای نمایشگاه اختصاصی (sales)  ، تعمیرگاه مستقل (service) و انبار قطعات یدکی مجزا (spare parts) در شهر کرج، استان البرز و توسط برادران سبحانی افتتاح گردید.

این عاملیت در شهر کرج، ابتدای جاده چالوس، ضلع جنوبی بلوار مدرس با رعایت استانداردهای بصری و کیفی شرکت جیلی احداث گردید. در مراسم افتتاح این عاملیت مسوولین شهری، مدیران شرکت جیلران موتور و جمعی از پرسنل زحمتکش عاملیت سبحانی حضور داشتند.

در ابتدای مراسم آقای سبحانی به بیان توضیحاتی در خصوص مجموعه خود پرداختند و در ادامه آقای مهندس سارنج، معاونت اجرایی شرکت جیلران موتور پس از معرفی شرکت جیلی، به تشریح سیاستهای شرکت جیلران موتور پرداخته و توضیحاتی در خصوص برنامه توسعه شبکه عاملیتهای مجاز داشتند.

در پایان و پس از بریدن روبان بوسیله آقایان سبحانی و سارنج، بازدیدی از امکانات این عاملیت صورت پذیرفت و از میهمانان پذیرایی به عمل آمد.